Pogotowie interwencyjne

Całodobowe Pogotowie Interwencyjne na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie prowadzi firma „Agata Tchórzewska Opiekun Zwierząt SZAMAN” poprzez odławianie zwierząt (psów i kotów)z terenu Gminy Miasto Szczecin, udzielaniu pomocy zwierzętom rannym, potrąconym, pogryzionym, błąkającym się bez opieki, agresywnym oraz tym, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców odbywa się wyłącznie:
w godz. 8.00 – 16.00 *za pośrednictwem *Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie tel. 91 487 02 81
w godz. od 16.00 – 8.00 *za pośrednictwem *Straży Miejskiej tel. alarmowy 986
w niedzielę całodobowo poprzez tel. alarmowy 986