DANE STATYSTYCZNE KWIECIEŃ 2024

PSY

KOTY

Przyjęte zwierzęta

165

81

w tym powroty z nieudanych adopcji

9

1

Adoptowane zwierzęta

70

79

Odbiory zwierząt przez Właścicieli

67

9

Zgony (Upadki)

1

4

Eutanazje

5

12

Ucieczki i inne

0

0

Odwiezione w miejsce bytowania (dot. kotów wolno żyjących)

-

3

Stan zwierząt na dzień 30 kwietnia 2024 r.

181

99

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Zakład Usług Komunalnych

Godziny otwarcia

Telefon interwencyjny

Kontakt

NR KONTA:
20 1020 4795 0000 9302 0332 3599
Dla przelewów zagranicznych 
IBAN:
PL20102047950000930203323599
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW