Informujemy, że w dniu 28.10.2023 (sobota) w godzinach 8.00- 16.00 będzie wydawana karma dla kotów wolno żyjących.

Przypominamy, że przy wydawaniu karmy opiekun zobowiązany jest do okazania oryginału Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących. Dopuszcza się wydawanie karmy osobom upoważnionym jedynie za okazaniem pisemnego upoważnienia zweryfikowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.

Tego dnia o godz. 11.00 w sali edukacyjnej Schroniska odbędzie się także spotkanie dotyczące korzyści wynikających ze sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących – spotkanie poprowadzi p. Anna Ptak, Prezes Zwierzęcego Telefonu Zaufania. Zapraszamy.