Informujemy, że w dniach 15.02 (czwartek) oraz 17.02 (sobota) od godz. 8.00 do 16.00 w naszym schronisku znajdującym się przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1, będzie wydawana karma dla Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących za okres 3 miesięcy (styczeń – marzec)

– Przypominamy, że przy wydawaniu karmy, Społeczny opiekun zobowiązany jest do okazania oryginału Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

– Dopuszcza się wydawanie karmy osobom upoważnionym jedynie za okazaniem pisemnego upoważnienia zweryfikowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.