Informujemy, że w dniu 28.12.2023 (czwartek) w godzinach 8.00- 16.00 będzie wydawana karma dla kotów wolno żyjących. Karma będzie wydawana dodatkowo za jeden miesiąc: grudzień.

Przypominamy, że przy wydawaniu karmy opiekun zobowiązany jest do okazania oryginału Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących. Dopuszcza się wydawanie karmy osobom upoważnionym jedynie za okazaniem pisemnego upoważnienia zweryfikowanego przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin.