Zasady pracy Wolontariuszy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie określa załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 71/2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 17 października 2018  (patrz Regulamin Schroniska - załącznik nr 5).

Pobierz ankietę kandydata na Wolontariusza