Zasady pracy Wolontariuszy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie określa załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 71/2018 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 17 października 2018  (patrz Regulamin Schroniska - załącznik nr 5).

Aby zostać wolontariuszem w naszym schronisku:

1. Zgłoś się do Stowarzyszenia Polites (znajduje się przy ul. Dworcowej 19) i weź udział w warsztatach  pn. „Wolontariat w pierwszych krokach”. Warsztaty są bezpłatne, można się zapisywać poprzez stronę internetową -  https://www.polites.org.pl/

2. Z zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów oraz wypełnioną ankietą kandydata na wolontariusza zapraszamy do naszego schroniska w celu złożenia papierów.

3. Gdy Porozumienie zostanie przygotowane - zadzwonimy.

Pobierz ankietę kandydata na Wolontariusza

Zasady pracy wolontariuszy

Wzór porozumienia z wolontariuszami

Regulamin Schroniska