Zasady pracy wolntariuszy na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie określa załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 21/2017 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 22 marca 2017 (patrz Regulamin Schroniska - załącznik nr 5).