przed metamorfozą
315/15
po metamorfozie
315/15
przed metamorfozą
397/15
po metamorfozie
397/15
przed metamorfozą
428/15
po metamorfozie
428/15
przed metamorfozą
1460/14
po metamorfozie
1460/14