Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest wydziałem jednostki budżetowej pn. Zakładu Usług Komunalnych Gminy Miasto Szczecin. Obszarem działania Schroniska jest teren Gminy Szczecin.

Do najważniejszych zadań Schroniska należy:

  • Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, kotów, a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować.
  • Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień oraz przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
  • Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na wyzdrowienie.

Regulamin Schroniska - pobierz

 

Informujemy, że z dniem 1.12.2014  w gabinecie Schroniska mieszkańcy Szczecina mogą bezpłatnie zaczipować swojego psa.

Nie świadczymy żadnych innych usług weterynaryjnych. Nasz gabinet obejmuje swoją opieką jedynie psy znajdujące się na stanie Schroniska.

 

Prośba do darczyńców  

Schronisko dla Zwierząt prosi o rozwagę w przywożeniu darów do schroniska. Prosimy o nie dostarczanie  poduszek, kołder i wszelkich pościeli z wsadem z pierza, gdyż psy z nudów rozszarpują je na strzępy i połykają fragmenty, co jest groźne dla ich zdrowia i życia. Prosimy o rozwagę gdyż za każdy kontener niepotrzebnych nam rzeczy płacimy jak każdy koszta ich wywozu na wysypisko.. Prosimy o przemyślane dostarczania darów.

W sprawach niejasnych prosimy o kontakt telefoniczny ze Schroniskiem.

 

 

Statystyki 

Ewidencja Psów 2020
             wyszczególnienie (w szt.) ogółem  %  
 stan na początek roku                        66  
 adopcje           241 43,04
 odebrane przez właśćiciela               320 57,14
 poddane eutnazji           20 3,57
 upadki 4 0,71
 ilość ucieczek i kradzieże 0 0,00
 razem schodzących ze stanu (2-6) 585 104,46
 przyjęto 560 100,00
 stan na koniec roku  41  

 

Ewidencja Kotów 2020

             wyszczególnienie (w szt.) ogółem  %  
 stan na początek roku                        36  
 adopcje           225 72,58
 odebrane przez właśćiciela               19 6,13
 poddane eutnazji           38 12,26
 upadki 10 3,23
 ucieczki 9 2,90
 wolno żyjące  odwiezione do miejsca bytownia 27 8,71
 razem opuszczające Schronisko (2-7)  328 105,81
 przyjęto 310 100,00
 stan na koniec roku  18