Przedstawiamy Państwu wyniki naszego Schroniska za rok 2017. Dokonując ich analizy zauważalny jest wysoki procent adopcji psów (53,68%), który  wraz z odsetkiem psów odbieranych przez właścicieli (44,16%) daje aż 97,84% psów opuszczających Schronisko, w stosunku do ilości przyjętych zwierząt. Podobnie zauważalny jest wysoki poziom adopcji kotów (73,42%).

psy i koty 2017

Podsumowując dotychczasowe działania naprawcze pragniemy równiez poinformować, iż "Raport o problemie bezdomnych zwierząt Fundacji dla Zwierząt  "Argos" z maja 2016" wymienił szczecińskie miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, jako placówkę, w której najkrócej - czyli poniżej jednego miesiąca - oczekują na adopcję, podczas gdy średni taki okres dla wszystkich schronisk wynosi ok. 6 miesięcy. 

raport ARGOS