Pilnie poszukujemy domu dla butelkowego kocurka, który trafił do nas w dniu dzisiejszym...